Κατά την πολυετή δραστηριότητά μας στον κλάδο των αποφράξεων έχουμε συνεργαστεί με πάνω απο 30 δήμους της Αττικής και συνεχίζουμε αυτήν την συνεργασία ως και σήμερα. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Καθαρισμός φρεατίων

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ